Bedrijfsnetwerken, email, intranettoepassingen en cd-roms veranderen veel aan de vorm en ook aan de inhoud van de interne communicatie.

Nog niet zolang geleden was de meeste informatie ‘brenginformatie’: papieren informatie die je aan iemand toestuurt of mondelinge mededelingen aan de medewerkers. Je bent dan zelf de baas over boodschap, vorm en tijdstip.

Steeds meer van die informatie wordt nu ‘haalinformatie’: elektronische informatie die iemand op uit zijn computer ophaalt. Hij is er de baas over of hij je boodschap ophaalt, hoeveel hij ervan ophaalt en wanneer. Hij verwacht dat hij kan beschikken over de laatste informatie. En via dezelfde computer kan hij er direct op reageren.

Ook de inhoud van de communicatie verandert. De lijnen zijn kort en minder formeel. Een email-bericht is informeler (en vaak meer to the point) dan een circulaire of notitie. Het is veel eenvoudiger geworden om medewerkers in te lichten voordat bedrijfsnieuws in de krant komt. Elektronische notities of rekenbladen kun je gemakkelijk over en weer sturen en bewerken.

Papieren handboeken worden omgezet in ‘elektronische boekenkasten’, die steeds up to date zijn en die iedereen vanaf zijn eigen werkplek kan raadplegen. Met nieuwe mogelijkheden, zoals het overspringen van het ene naar het andere boek door middel van een simpele muisklik.

Vergaderingen zijn niet meer per se locatiegebonden. Vergadertijd kan door elektronische voorbereiding worden teruggebracht. Zo kunnen trouwens ook meer medewerkers een inbreng krijgen bij de besluitvorming.