Een effectieve communicatiemix zal middelen bevatten voor

  • informatieoverdracht
  • oproepen van reacties
  • tweerichtingsverkeer, interactie

Verschillende middelen gelijk inzetten moet weloverwogen gebeuren. De gekozen middelen moeten een taak hebben: elkaar aanvullen of versterken. Voorkom dat een gevoel ontstaat van ondersneeuwen of overschreeuwen. De toegevoegde waarde zit in

  • het benutten van de pluspunten van elk middel en
  • de mogelijkheid om een onderwerp vanuit verschillende gezichtshoeken te behandelen.