Goede interne communicatie draagt bij aan betere resultaten. Er ontstaat

  • een grotere betrokkenheid bij de organisatie
  • meer onderling begrip en
  • een betere samenwerking.

Interne processen verlopen soepeler en de mensen in de organisatie kunnen probleemsituaties makkelijker oplossen.

Kees Reijn Advies bv bekijkt interne communicatie ruim. Het is niet hetzelfde als interne public relations en ook geen personeelsblad of videojournaal.

We houden het het liefst simpel. Dan is interne communicatie alles wat er intern wordt gecommuniceerd of gecommuniceerd zou moeten worden. Dit valt in twee delen uiteen:

  1. communicatie die nodig is om je werk goed te doen. Dit is taakgericht: wat betekent het voor mijn/zijn/haar werk?
  2. communicatie over de organisatie en ieders plek daarin. Dit is vooral ik-gericht: wat betekent het voor mij persoonlijk?

Communicatie die nodig is om je werk te doen, noemen wij 'operationele communicatie'.