Kijk je naar een willekeurige organisatie, dan kun je interne en externe informatiestromen onderscheiden.

Externe stromen lopen niet alleen van binnen naar buiten, maar ook andersom.

En ze lopen niet alleen via de afdeling Public Relations, maar ook via de afdeling Inkoop, de vertegenwoordigers, de servicegroep, de telefooncentrale, de klachtenbehandeling en de boekhouding. Om er maar een paar te noemen.