Een ernstig probleem dat kan optreden bij communicatie is het verschil tussen

  • de informeerbehoefte van de zender en
  • de informatiebehoefte van de ontvanger.

Een verschil dat alsmaar kan groeien als er geen directe feedback van de ontvanger is.

Het leidt gemakkelijk tot overcommunicatie van zaken die de zender belangrijk vindt en waar de ontvanger geen boodschap aan heeft of die hij met een half woord kan begrijpen.

Het kan net zo goed leiden tot ondercommunicatie. De zender onthoudt de ontvanger dan informatie waaraan deze behoefte heeft, hetzij omdat de zender er het belang niet van inziet, hetzij omdat de zender de informatie niet wil verstrekken.

Juist bij interne communicatie is het belangrijk steeds te toetsen in hoeverre

  • de ontvanger wordt bereikt en
  • de geboden informatie aansluit op zijn informatiebehoeften.

Pas als dat zo is kan hij verantwoordelijk zijn voor zijn eigen eindresultaat.

Dat vereist een positieve basishouding bij zender en ontvanger. Hoe meer consonantie, hoe minder inspanning nodig zal zijn voor een positief communicatie-effect.